Administratorem danych osobowych jest DYNANET.PL Dariusz Puzyrkiewicz, ul. Słowiańska 3, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811452224. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Po wyrażeniu niniejszej zgody dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W celu realizacji świadczonych usług dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: pracownikom DYNANET.PL Dariusz Puzyrkiewicz oraz usługodawcy systemu mailingowego. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi świadczenie usługi. Dane będą przechowywane aż do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter, bądź też do momentu wypisania się z Newslettera. Przysługują mi prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności.